Protokoll

Årsmötesprotokoll

Distriktsstyrelseprotokoll
Distriktsstyrelsen har ambitionen att justera sina protokoll inom en vecka efter mötet.

Så snart protokollet är justerat läggs det upp här. Uppgifter av känslig art kan vara censurerade i de protokoll som finns här. Originalen finns att läsa på kansliet. Om du är intresserad av protokoll från tidigare verksamhetsår, är du välkommen att mejla kansliet på es.ss1582336017uks@o1582336017fni1582336017

Verksamhetsåret 2019-2020

Verksamhetsåret 2018-2019

Verksamhetsåret 2017-2018