Protokoll

Årsmötesprotokoll

Distriktsstyrelseprotokoll
Distriktsstyrelsen har ambitionen att justera sina protokoll inom en vecka efter mötet.

Så snart protokollet är justerat läggs det upp här. Uppgifter av känslig art kan vara censurerade i de protokoll som finns här. Originalen finns att läsa på kansliet. Om du är intresserad av protokoll från tidigare verksamhetsår, är du välkommen att mejla kansliet på es.ss1544844206uks@o1544844206fni1544844206

Verksamhetsåret 2018-2019

Verksamhetsåret 2017-2018