Protokoll

Årsmötesprotokoll

Distriktsstyrelseprotokoll
Distriktsstyrelsen har ambitionen att justera sina protokoll inom två veckor efter mötet.

Så snart protokollet är justerat läggs det upp här. Uppgifter av känslig art kan vara censurerade i de protokoll som finns här. Originalen finns att läsa på kansliet. Om du är intresserad av protokoll från tidigare verksamhetsår, är du välkommen att mejla kansliet på info@skuss.se

Verksamhetsåret 2024-2025

Verksamhetsåret 2023-2024

Verksamhetsåret 2022-2023

Verksamhetsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2020-2021

Verksamhetsåret 2019-2020

Verksamhetsåret 2018-2019

Verksamhetsåret 2017-2018