Protokoll

Årsmötesprotokoll

Distriktsstyrelseprotokoll
Distriktsstyrelsen har ambitionen att justera sina protokoll inom en vecka efter mötet.

Så snart protokollet är justerat läggs det upp här. Uppgifter av känslig art kan vara censurerade i de protokoll som finns här. Originalen finns att läsa på kansliet. Om du är intresserad av protokoll från tidigare verksamhetsår, är du välkommen att mejla kansliet på  es.ss1498132573uks@o1498132573fni1498132573

Verksamhetsåret 2017-2018

Verksamhetsåret 2016-2017