Protokoll

Årsmötesprotokoll

Distriktsstyrelseprotokoll
Distriktsstyrelsen har ambitionen att justera sina protokoll inom en vecka efter + mötet.

Så snart protokollet är justerat läggs det upp här. Uppgifter av känslig art kan vara censurerade i de protokoll som finns här. Originalen finns att läsa på kansliet. Om du är intresserad av protokoll från tidigare verksamhetsår, är du välkommen att mejla kansliet på 

Verksamhetsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2020-2021

Verksamhetsåret 2019-2020

Verksamhetsåret 2018-2019

Verksamhetsåret 2017-2018