Välkommen!

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.


Snapchat

Styrelsen vill gärna öka organisationens närvaro och möjlighet att nå ut till medlemmar. Lägg gärna till oss på snapchat så att du inte missar något.


#medlemföratt

Vi är medlemmar i Svenska Kyrkans Unga för att:

– I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.

– Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

– Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag. Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.

– Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Bli medlem du också!