Uthyrningsrapport

Den rapport önskas ifylld av er som hyresgäst. Det är önskvärt att rapporten inkommer så snart som möjligt efter att ni lämnat lägerplatsen, dock senast påföljande månadsskifte. Vid skador eller mtrl brister som uppkommit under er vistelse, använd felrapporten som du hittar i menyn till vänster.

Skriv kort om hur många ni varit per dygn på lägerplatsen.
Totalt antal gästdygn (deltagare x dygn). Beräknas alltid med minst 3 gäster per dygn.
Anges i liter, faktureras med 20kr/l
Skriv gärna några punkter om vad som kan göras bättre på lägerplatsen.