Organisationsutskottet

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (OU) har ansvar för att se över och utveckla distriktsorganisationens demokratiska rutiner. Allt från att gå igenom policyer och protokoll mallar till att planera och genomföra Samlingen. Utskottet har även ansvar för ledarutbildningen och Pride.

Organisationsutskottet når du på (genom denna mail mailar du alla i utskottet).

Organisationsutskottet består av:

Ludwig Andersson (sammankallande)

Daniel Kevesäter

Anton Nyman

Amanda Ahlgren