Organisationsutskottet

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (OU) har ansvar för att se över och utveckla distriktsorganisationens demokratiska rutiner. Allt från att gå igenom policyer och protokollsmallar till att planera och genomföra event såsom Samlingen och Styrelseutbildning (Stub). Utskottet har även ansvar för ledarutbildningen, Pride, podcasten, Mässa för Unga Vuxna (MUV) och midnattsvolleyboll.

Organisationsutskottet når du på (genom denna mail mailar du alla i utskottet).

Organisationsutskottet består av:

Daniel Kevesäter (sammankallande)

Klara Gäfvert

Anton Nyman

Nora Beck

Madelene Engström