Organisationsutskottet

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (OU) har ansvar för att se över och utveckla distriktsorganisationens demokratiska rutiner. Allt från att gå igenom policyer och protokollsmallar till att planera och genomföra event såsom Samlingen och Styrelseutbildning (Stub). Utskottet har även ansvar för ledarutbildningen, Pride, podcasten, Mässa för Unga Vuxna (MUV) och midnattsvolleyboll.

Organisationsutskottet når du på ou@skuss.se (genom denna mail mailar du alla i utskottet).

Organisationsutskottet består av:

Anton Nyman (sammankallande)
Beata Gustafsson
Madelene Engström
Amanda Gidlöf
Lin Ahdenkari