Arbetsutskottet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för att stötta och leda distriktsstyrelsen i dess arbete. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och sammankallande i OU och VU.

Ordförande och vice ordförande är även arvoderad arbetsledning vilket innebär att de får ett mindre arvode för att arbetsleda den anställda personalen på kansliet.

Arbetsutskottet når du på (genom denna mail kontaktar du alla i utskottet).

Arbetsutskottet består av:

Signe Wolf (ordförande, sammankallande)

Madeleine Friberg Ahlm

Ludwig Andersson

Ida Oscarsson