Arbetsutskottet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för personalfrågor, att stötta och leda distriktsstyrelsen i dess arbete samt kontakten med Svenska Kyrkan och Svenska Kyrkans Unga på förbundsnivå. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och sammankallande i organisations- och verksamhetsutskotten (detta beslutas om av varje ny styrelse).

Ordförande och vice ordförande är även arvoderad arbetsledning vilket innebär att de får ett mindre arvode för att arbetsleda den anställda personalen på kansliet.

Arbetsutskottet når du på au@skuss.se (genom denna mail kontaktar du alla i utskottet).

Arbetsutskottet består av:

Ludwig Andersson (ordförande, sammankallande)

Amanda Ahlgren

Anton Nyman

Daniela Marovic