Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till förtroendeposter i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Det innebär distriktsstyrelse, årsmötespresidie, sakrevisorer, räkenskapsrevisorer, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte etc.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller vet någon som skulle passa bra? Gå då in på vår nomineringssida, och fyll i formuläret där.


Matilda Hellgren (sammankallande)

Pronomen: Hon.
Ålder: 22 år, fyller 23 i mars 2022.
Lokalavdelning: Saltsjöbaden.
Bor i: Nacka.
Gör: Pluggar teologi på halvfart och undervisar dans.
Bibelcitat: Jesaja 41:10


Richard Sefyrin Lund

Ålder: 28 år.
Lokalavdelning: Boo.
Bor i: 
Gör: 
Bibelcitat: 


Erik Jildeteg

Ålder: 20 år.
Lokalavdelning: Boo.
Bor i:
Gör:
Bibelcitat: 

Valberedningen åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag inför Distriktsårsmötet (DÅM). Valberedningen består av fyra personer, varav en är sammankallande, och dessa personer valdes på Distriktsårsmötet 2020.

Har du några frågor? Mejla till valberedningen på