Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till förtroendeposter i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Det innebär distriktsstyrelse, årsmötespresidie, sakrevisorer, räkenskapsrevisorer, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte etc.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller vet någon som skulle passa bra? Gå då in på vår nomineringssida, och fyll i formuläret där.


Molly Viklund (sammankallande)

Ålder: 19 år.
Lokalavdelning: Haninge.
Bor i:
Gör: 
Bibelcitat: 


Dorotea Alstergren

Ålder: 14 år.
Lokalavdelning: Hammarby.
Bor i: 
Gör: 
Bibelcitat: 


Erik Jildeteg

Ålder: 21 år.
Lokalavdelning: Boo.
Bor i:
Gör:
Bibelcitat: 

Valberedningen åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag inför Distriktsårsmötet (DÅM). Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande, och dessa personer valdes på Distriktsårsmötet 2022.

Har du några frågor? Mejla till valberedningen på