Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till förtroendeposter i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Det innebär distriktsstyrelse, årsmötespresidie, sakrevisorer, räkenskapsrevisorer, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte etc.


Fredrik Olofsson (sammankallande)

Ålder: 23 år.
Lokalavdelning: Tyresö.
Bor i: Årstadal (Hägersten).
Gör: Pluggar till gymnasielärare i samhällskunskap och svenska.
Bibelcitat: 1 Joh 4:16.


Beata Gustafsson

Ålder: 19 år
Lokalavdelning: L=ka i Sundbyberg
Bor i: Kista
Gör: Jobbar på stora Coop i Bromma Blocks
Bibelcitat: ”Störst av all är kärleken”


Isak Reisberg

Ålder: 20 år.
Lokalavdelning: Skarpnäck-SKB.
Bor i: Björkhagen.
Gör: Studerar på Ågesta folkhögskola.
Bibelcitat: Pred 5:2. ”Drömmar föds av mycket arbete, dåraktighet av mycket prat”.


Amanda Fjellström

Ålder: 23 år.
Lokalavdelning: Täby
Bor i: Gärdet.
Gör: Jobbar som trafikplanerare.
Bibelcitat: 1 Kor 10:24 ”Sök inte ert eget bästa utan andras.”

Valberedningen åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag inför Distriktsårsmötet (DÅM) 2020. Valberedningen består av fyra personer, varav en är sammankallande, och dessa personer valdes på Distriktsårsmötet 2019.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller vet någon som skulle passa bra? Skicka i så fall ett mejl till Fredrik på es.ss1585482282uks@n1585482282egnin1585482282dereb1585482282lav1585482282