Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till förtroendeposter i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Det innebär distriktsstyrelse, årsmötespresidie, sakrevisorer, räkenskapsrevisorer, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte etc.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller vet någon som skulle passa bra? Gå då in på vår nomineringssida, och fyll i formuläret där.


Fredrik Olofsson (sammankallande)

Ålder: 24 år.
Lokalavdelning: Tyresö.
Bor i: Bredäng.
Gör: Pluggar till gymnasielärare i samhällskunskap och svenska.
Bibelcitat: 1 Joh 4:16.


Patrik Anglebjer

Ålder: 24 år
Lokalavdelning: Sankt Mikael
Bor i: Tumba.
Gör: Arbetar som servicerådgivare på nya volkswagen Smista.
Bibelcitat: Matt 7:12.Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.”


Amanda Fjellström

Ålder: 23 år.
Lokalavdelning: Täby
Bor i: Gärdet.
Gör: Jobbar som trafikplanerare.
Bibelcitat: 1 Kor 10:24 ”Sök inte ert eget bästa utan andras.”

Richard
Richard Sefyrin Lund

Ålder: 27 år.
Lokalavdelning: Boo.
Bor i:
Gör:
Bibelcitat: 

Valberedningen åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag inför Distriktsårsmötet (DÅM). Valberedningen består av fyra personer, varav en är sammankallande, och dessa personer valdes på Distriktsårsmötet 2020.

Har du några frågor? Mejla till valberedningen på