Valberedningen

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till förtroendeposter i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Det innebär distriktsstyrelse, årsmötespresidie, sakrevisorer, räkenskapsrevisorer, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte etc.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller vet någon som skulle passa bra? Gå då in på vår nomineringssida, och fyll i formuläret där.


Ellen Lakey (sammankallande)

Pronomen: Hon/henne
Ålder: 22 år
Lokalavdelning: Västerled
Bor i: Knivsta, Uppsala
Gör: Pluggar teologi på Uppsala Universitet
Favorit bibelcitat: Johannes 20:29 ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”

Felicia Svensson

Pronomen:Hon/henne
Ålder: 
23 år
Lokalavdelning: Farsta
Bor i: Farsta
Gör: Jobbar som lärarassistent och bildlärare.
Bibelcitat: Jesaja 41:10 ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

Anton Holmgren

Pronomen: Han/honom
Ålder:
22 år
Lokalavdelning: Solna
Bor i: Solna
Gör: Jobbar på IT-lager
Bibelcitat: Matteus 5:38 ”Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.”

Sofia Isaksson

Pronomen: Hon/henne.
Ålder:
20 år.
Lokalavdelning: Vallentuna
Bor i: Vallentuna.
Gör: Jobbar inom restaurang.
Bibelcitat: Jesaja 41:10 ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.”

Valberedningen åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag inför Distriktsårsmötet (DÅM). Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande, och dessa personer valdes på Distriktsårsmötet 2022.

Har du några frågor? Mejla till valberedningen på valberedningen@skuss.se