Friluftsutskottet

Friluftsutskottet

Friluftsutskottet (FU) har ansvar för vår lägerplats på Husarö i Stockholms skärgård. De arbetar med att ta hand om och utveckla lägerplatsen och allt material som finns där. De har också kunskap om friluftsliv, paddling, första hjälpen i naturen m.m. och kan hålla i utbildningar om detta.

Friluftsutskottet når du på (genom denna mail mailar du alla i utskottet). 

Friluftsutskottet består av:

Anton Nyman (sammankallande)

Nora Beck

Daniela Marović

Elisabeth Källström

Jeanette Pettersson

Klara Gäfvert

Markus Brunkvist

Martin Skoog

Patrik Anglebjer

Torbjörn Karlsson