Ledarutbildning för medlemmar

Styrelsen har de senaste åren arbetat fram ett kompendium för ledarutbildning i lokalavdelning. Innehållet grundar sig i material från tidigare ledarutbildningar och kommer innehålla t.ex. information, tips på övningar och stöd för hur en bra ledare agerar med konfirmander, ungdomar utanför kyrkan, andra ungdomsledare och personal inom Svenska kyrkan. Tanken är att ni i lokalavdelning ska själva kunna hålla i ledarutbildningen, eller att distriktsstyrelsen ska kunna komma ut och stötta er i processen.

För frågor om utbildningsmaterialet, kontakta oss på kansliet@skuss.se