Att ha årsmöte

Senast sista februari varje år så hålls årsmöten i alla lokalavdelningar (exakt när regleras i lokalavdelningarnas stadgar). Här finns samlad information om vad som ska göras inför, under och efter era årsmöten.

Förbered

  1. Bestäm en tid och plats för årsmötet, mellan januari och februari.
  2. Kalla till årsmöte. Alla som var medlemmar i lokalavdelningen föregående år bjuds in. Sätt upp en affisch i era lokaler, skicka ut ett mejl eller sms. Håll det enkelt.
  3. Förbered en verksamhetsberättelse för föregående år. Vad hände under året?

Håll årsmöte

  1. Dags för årsmöte. Ett årsmöte är en manifestation för demokrati och en viktig plattform.
  2. Välj en registeransvarig och två kontaktpersoner. Dessa är sådana funktioner som är nödvändiga. Kortfattat så är det två olika ansvarsområden: registeransvarig – Medlemssidorna, kontaktpersonerna – ta emot och sprida information.
  3. Väljer ni att ha en styrelse ska även en sådan väljas, men det är inget krav. Då behövs en ordförande, ett antal ledamöter och så vidare. Men det är helt valfritt. Har lokalavdelningen egen ekonomi så ska även kassör/ekonomiansvarig väljas.
  4. Kolla på verksamhetsberättelsen – har allt kommit med? Några rader räcker.
  5. Alla medlemmar har möjlighet att ge förslag till årsmötet, en så kallad motion. Har ni fått in några motioner; diskutera och rösta om dem. Ni har även möjlighet att skicka vidare motionen till Distriktsårsmötet (DÅM) om det är något ni tycker är bra och som berör flera lokalavdelningar eller hela Stockholms distrikt.
  6. Avsluta årsmötet. Hurra, ni är klara! Fira med fika, utflykt eller annat roligt.

Efterarbete – vad händer efter årsmötet

Byt ut de gamla uppgifterna på Medlemssidorna. Det kan gamla registeransvarig göra, eller administratör om ni har en sådan. Om någon har fått ett nytt eller förlängt uppdrag så sker det på Medlemssidorna. Utan dessa uppgifter vet vi inte om att ni har haft årsmöte. Har ni ingen med behörighet registrerad på medlemssidorna, eller är osäkra på hur ni gör? Hör av er till kansliet på eller till er kontaktperson i distriktsstyrelsen på . Er kontaktperson hittar ni här.

På Medlemssidorna lägger ni även in er verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt era stadgar senast den 31 mars.

Behöver ni hjälp?

Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av årsmötet i lokalavdelningen. Här finns de.

Till sist; kontakta kansliet eller din kontaktperson i distriktsstyrelsen om ni vill ha hjälp med årsmötet eller besök. Under årsmötet kan vi antingen hjälpa till att leda mötet eller helt enkelt sitta bredvid och bekräfta när ni gör rätt.