Felrapport

Detta felrapporteringsformulär är avsett för er som hyr vår lägerplats att enkelt och tydligt rapportera eventuella fel och bristar till förvaltningen. Rapporten skickas med mail till de som jobbar med förvaltningen. Om det är akut kontakta då er kontaktperson via telefon.