Utskott

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift arbetar via projektgrupper och utskott. Utskotten har specifika områden som de hanterar löpande över hela verksamhetsåret.

Medlemmar kan ansöka om att tillhöra något av dessa utskott, som består av engagerade medlemmar och ledamöter från distriktsstyrelsen.