Utbildningar och nätverksträffar

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift erbjuder olika typer av utbildningar, fördjupningar och mötesplatser för barn och unga där vi vill växa i tro och ansvar. Vi erbjuder även fördjupningar för anställda inom Svenska Kyrkan som vill lära sig mer om SKUSS.

Dessa utbildningar och mötesplatser genomför vi:

– Utbildning i demokrati för lokalavdelningar.
o En utbildning som ni i lokalavdelning kan boka in och som genomförs på plats hos er. Vi kommer ut till er och håller i en fördjupning i Svenska Kyrkans Unga och hur demokrati inom SKUSS fungerar. Utbildningen anpassas utifrån er kunskapsnivå och det ni har behov att lära er mer om. Ni kan också gå ihop med några andra lokalavdelningar och gå utbildningen gemensamt.
o Vill ni boka in detta kontakta info@skuss.se

– Samlingen.
o En heldag där ni från lokalavdelningar kan träffas, umgås och dela erfarenheter och tankar från ert arbete. Vi fördjupar oss i det som är viktigt för de som deltar,men arbetar utifrån ett bestämt tema.

– Styrelseutbildning (STUB).
o En dag för alla distriktets lokalavdelningsstyrelser att träffas och tillsammans utbildas inom styrelse- och föreningskunskap. Under 2020 kommer ett nytt koncept för detta att arbetas fram för att sedan erbjudas under 2021.

– Lokalavdelningsordförandeträff.
o En mötesplats för dig som är ordförande, vice ordförande, kontaktperson eller liknande i lokalavdelning. Här träffas vi för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter samt lära oss av varandra, med fokus på att inspirera och motivera till nya samarbeten. Leds av distriktsordförande och vice distriktsordförande.

– Föreningsträffar.
o Kortare mötesplatser där församlingsanställda bjuds in för att träffas och prata med representanter från distriktsstyrelsen och SKUSS kansli. En plats att diskutera relationer mellan församling och lokalavdelning, hur anställda kan underlätta lokalavdelningarnas arbete, föreningsdemokrati och andra frågor som behövs fördjupas i.

– Ledarutbildning för medlemmar.
o Styrelsen arbetar under 2020 fram ett kompendium för ledarutbildning i lokalavdelning. Innehållet grundar sig i material från tidigare ledarutbildningar och kommer innehålla t.ex. information, tips på övningar och stöd för hur en bra ledare agerar med konfirmander, ungdomar utanför kyrkan, andra ungdomsledare och personal inom Svenska kyrkan. Tanken är att ni i lokalavdelning ska själva kunna hålla i ledarutbildningen, eller att distriktsstyrelsen ska kunna komma ut och stötta er i processen.

– Barnets Väska
o Barnets Väska är en utbildning om barn och ungas rättigheter i kyrkan. I Svenska Kyrkans ”lag”, kyrkoordningen, står det att barn och unga har en särställning (speciell plats) i Svenska Kyrkan. Men det är inte alltid vi i SKUSS tycker det stämmer med verkligheten. Det här är en utbildning som stärker er som lokalavdelning i era rättigheter, men som också arbetar med att öka kunskapen hos församlingens personal.
o Barnets Väska är en utbildning som ni i lokalavdelning kan boka in och som genomförs på plats hos er. Denna utbildning kan antingen göras för medlemmar i lokalavdelningen, för anställda i församlingen, eller för en blandad grupp. Utbildningen tar antingen 2-3 kvällar eller en heldag.
o Vill ni boka in detta kontakta info@skuss.se

Kommande evenemang

  • Inga evenemang i denna kategori