Kontakt

Kansli

Clara Alm
Konsulent
08 – 508 940 07
clara.alm@skuss.se

Mina arbetsuppgifter:

  • Samverkan med Stockholms stiftskansli
  • Församlingskontakt
  • Utbildningssamordnare
  • Nätverk
  • Ekonomi

Bettina Klinke Palacios
Tjänstledig på 80%, konsulent
bettina.klinke@skuss.se


Ordförande                         Vice ordförande

Danielle Djupedal Larsson
072- 500 51 16
ordforande@skuss.se

Madelene Forsén

madelene.forsen@skuss.se


Postadress
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
c/o Stockholms stift
Box 16306
103 25 Stockholm

Besöksadress (arbetsplatser)
Stockholms stiftskansli
Västra Trädgårdsgatan 2A
111 53 Stockholm

Sociala medier
Facebook
: Sida, volontärgrupp

Twitter

Instagram

Snapchat

Växel
08 – 22 39 37


Gåva till oss
Vårt bankgiro är 925-4012 och vi tar gärna emot gåvor.