Distriktsårsmöte

På årsmötet har medlemmarna makten. Årsmötet påverkar och tar beslut om framtida verksamhet för SKUSS.
En ny styrelse och valberedning väljs samt vilka som åker som ombud till Riksårsmötet.

Kommande evenemang

  • Inga evenemang i denna kategori