Om oss

Som medlem i SKUSS är du en del av Svenska Kyrkans barn- och ungdomsrörelse. Här finns möjligheten att möta andra kristna i Stockholm stift, utvecklas som person och ha roligt. I SKUSS vill vi arbeta för att ge unga möjlighet att växa i tro och ansvar, som medlem är du en del av vår demokratiska process och får möjlighet att bland annat utvecklas som ledare på våra arrangemang.

En stor del av vårt arbete är att stärka våra lokalavdelningar som finns i församlingar runt om i Stockholms stift. Att unga ska få påverka arbetet i sin församling är för oss en självklarhet, och genom lokalavdelningar så organiserar och stärker vi ungas åsikter.

Det bästa med att vara ordförande är att få se det engagemang och den kunskap som finns bland unga i Stockholms stift. Vi är en rörelse som bygger på ideella krafter och tillsammans skapar läger, utbildningar och turneringar. Samtidigt är vi också en demokratisk organisation med demokratikunskaper som skolat både förtroendevalda i Svenska kyrkan och politiker i Sverige. 

– Signe Wolf, ordförande


2020 med SKUSS

Vi hade 2 201 medlemmar.

Vår äldsta medlem var 89 år från Sollentuna,
våra yngsta medlemmar var 1 år från
Österåker-Östra Ryd.

Elin var det vanligaste förnamnet.

Vår nyaste lokalavdelning var Västermalm.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder idéen:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.