Om oss


Som medlem i SKUSS får du möjligheten att träffa andra unga kristna i Stockholms stift och i förlängningen hela Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan! Du får möjlighet att lära känna likasinnade och utvecklas både i dig själv och din tro men också i saker som ledarskap och demokrati.

Det bästa med att vara ordförande är alla människor jag får träffa. Allt från ungdomar i lokalavdelningen till anställda och förtroendevalda på olika platser i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Vi är i allra högsta grad en del av dagens kyrka, och det är en kyrka som helt klart lever!

– Olof Bergendal, Danderyd


2019 med SKUSS

Vi hade 2 573 medlemmar.

Vår äldsta medlem var 88 år från Sollentuna,
vår yngsta medlem var 1 år från Färingsö.

Julia var det vanligaste förnamnet.

Vår nyaste lokalavdelning var Västermalm

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder idéen:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.