Medlemsrapportering

VARFÖR MEDLEMSRAPPORTERING?
Under hösten är det dags att summera vad som har hänt i lokalavdelningen under året. Uppgifterna i medlemsrapporten ligger till grund för det bidrag som Svenska Kyrkans Unga får. Det är pengar som gör det möjligt att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar samt vara en röst för unga i Svenska kyrkan.

FLER MEDLEMMAR – STÖRRE INFLYTANDE
Medlemsantalet ligger också till grund för hur många ombud lokalavdelningen får skicka till Distriktsårsmötet. Kolla upp vad som gäller med distriktets kansli.

REGISTERANSVARIG
Saknar din lokalavdelning någon som är registeransvarig? Utse en person och fyll i registeransvarigblanketten. Skicka den sedan till förbundskansliet.

MER INFORMATION
Har du frågor angående medlemsrapporten? Kontakta distriktskansliet eller förbundskansliet.

CHECKLISTA
– Finns registeransvarig?
– Kolla in medlemslistan – är alla med?
– Koppla funktioner, minst två kontaktpersoner, registeransvarig, styrelse m.m.
– Finns aktiviteter/verksamhetsberättelse?
– Är rätt plusgiro/bankgiro angivet?

HUR GÅR DET TILL?
Det som ligger till grund för medlemsrapporteringen finns förhoppningsvis redan på Medlemssidorna, men det kan vara bra att kolla av den här checklistan så att man inte missar något. Det är den registeransvarige i lokalavdelningen som är ansvarig för att medlemsrapporteringen görs och är korrekt. Uppgifterna på Medlemssidorna genererar en medlemsrapport som du hittar på lokalavdelningens sida, under Medlemsrapport, år 2016.

Kan du logga in som administratör? Om din behörighet har löpt ut, tar du kontakt med ditt distrikt- eller förbundskansliet som kan hjälpa dig.

Börja med att kolla medlemslistan. Stämmer den? Finns det någon i din lokalavdelning som du tror borde vara registrerad som medlem, men som inte är det? Kolla upp om hen vill vara medlem.

Kontrollera att din lokalavdelning har två kontaktpersoner kopplade. Minst en av kontaktpersonerna ska vara 0-30 år.

Om din lokalavdelning har antagit stadgar där tillägg gjorts under §3 i meningen ”Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna”, tillkommer två uppgifter.

– Lägg upp lokalavdelningens stadgar på Medlemssidorna, under fliken ”Organisationsfil”.

– Skicka ett meddelande till förbundskansliet och berätta att lokalavdelningen har gjort ett tillägg.

Detta ska göras senast den 31 december.

Finns det aktiviteter på lokalavdelningens sida behöver du inte skriva någon verksamhetsberättelse, men det är roligt om du gör det. Finns det däremot inte aktiviteter måste du skriva en verksamhetsberättelse. Beskriv kort vad som har hänt i lokalavdelningen under året.

Kontrollera att det finns ett plusgiro/bankgiro angivet på Medlemssidorna så att ni kan ta emot bidrag från Svenska Kyrkans Unga.

*Samtliga medlemmar, kopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december. Verksamhetsberättelsen för föregående år kan läggas in t.om 15 mars nästa år.

Till din hjälp finns en lathund och en manual för Medlemssidorna.

VÄGEN TILL BIDRAG
Varje verksam lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga får bidrag som förbundet fördelar. Grundbidraget är 1200 kr. Dessutom utbetalas 10 kr för varje medlem. För att få bidraget måste lokalavdelningen uppfylla följande kriterier:

– minst fem medlemmar mellan 0-30 år
– en registeransvarig
– två kontaktpersoner
– verksamhet