Intressegrupper

Sedan årsskiftet 2016/2017 finns möjligheten att starta en intressegrupp.

Syftet med intressegrupper kommer från våra medlemmarna i en motion till Distriktsårsmötet 2016 där medlemmarna ville ha en plattform att hitta och lära känna likasinnade personer och stärka relationerna mellan medlemmarna, även över lokalavdelningsgränserna.

En intressegrupp i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift är en grupp av medlemmar i Svenska Kyrkans Unga som gillar en specifik sak. Intressegruppen är godkänd av distriktsstyrelsen och behöver inte vara bunden till en viss lokalavdelning eller geografisk punkt. Intressegruppen består av en kontaktperson och minst tre övriga medlemmar.

Ansök om att starta en intressegrupp genom att fylla i detta formulär. Skicka sedan in det genom att mejla: es.ss1498132620uks@p1498132620purge1498132620ssert1498132620ni1498132620 eller posta det till kansliet.