Styrdokument

SKUSS har några olika policys som vi följer. Dessa policys skrivs, uppdateras och antas av distriktsstyrelsen (även Distriktsårsmötet kan besluta om att en policy ska skrivas/ändras). Här nedanför kan ni läsa om våra policys!

Har du en fråga om våra policys så kan du höra av dig till styrelsens Organisationsutskott på så återkommer vi snarast.