Styrdokument och utredningar

SKUSS har några olika policys som vi följer. Dessa policys skrivs, uppdateras och antas av distriktsstyrelsen (även Distriktsårsmötet kan besluta om att en policy ska skrivas/ändras). Här nedanför kan ni läsa om våra policys!

Har du en fråga om våra policys så kan du höra av dig till styrelsens Organisationsutskott på ou@skuss.se så återkommer vi snarast.

På distriktsårsmötet 2019 inkom en motion om att inrätta ett nytt utskott som ska utvärdera distriktets miljöpåverkan. Motionens att-sats avslogs men årsmötet beslutade att genomföra en utredning kring hur arbetet för att minska Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts klimatpåverkan kan utvecklas. Denna utredning har pågått under 2019/2020 och finns nedan att ta del av. 

I slutet av verksamhetsåret 2020/2021 togs en strategigrupp fram för att undersöka och granska möjligheter, utvecklingspotential och begränsningar med att fortsätta förvalta Husarö lägerplats. Denna grupp har tagit fram ett underlag som ligger till grund för den proposition som Distriktsstyrelsen lägger fram till årsmötet 2022. Här kan du ta del av utredningen.