Bidrag ur potten

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) har en aktivitetspott där alla lokalavdelningar, intressergrupper, och medlemsgrupper kan ansöka om pengar från för att ge möjlighet att genomföra aktiviteter. Syftet med aktivitetspotten är att hjälpa medlemmar att genomföra arrangemang de själva inte har ekonomisk möjlighet att göra och skall inte ses som ett vinstdrivande projekt.

För att ansöka om bidrag ur potten fyller ni i denna blankett.
Ansökan skickas sedan in till info@skuss.se eller postas till oss.

Krav för att söka pengar:
– att alla lokalavdelningar i Stockholm ska bjudas in
– att aktiviteten skall syfta till att bygga band och gemenskap över lokalavdelningsgränserna
– att ansökan måste vara inne minst två månader före aktivitetens genomförande (inga pengar utdelas i efterhand)
– att beräknad egen insats (ekonomisk och ideell) skall vara redovisad i ansökan
– att skriftlig ansökan skall skickas till distriktsstyrelsen i Stockholm
– att beslut om utdelning tas av distriktsstyrelsen i SKUSS
– ansökan skall vara signerad av minst tre Svenska Kyrkans Unga-medlemmar hemmahörandes i Stockholms distrikt (de behöver inte vara från samma lokalavdelning)
– Aktiviteten skall redovisas senast en månad efter arrangemanget med verksamhetsberättelse samt tillhörande redovisning av nedlagd tid och hur pengarna förvaltats.
– Eventuellt överskott skall återbetalas
– Har aktiviteten inte genomförts skall pengarna återbetalas