Bokning

Lägerplatsen används för friluftsarrangemang riktade mot barn och ungdomar som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift i första hand. Därutöver hyrs lägerplatsen ut till lokalavdelningar inom Svenska Kyrkans Unga, församlingar och organisationer som vill ge barn och ungdomar en upplevelse i friluftsliv. Bokning av lägerplatsen sker via Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts kansli som nås på telefon: 08-22 39 37 eller via formuläret nedan.