Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet (VU) har ansvar för den verksamhet som distriktet planerar och genomför. Allt från Mässa för Unga Vuxna till Ljuspunkt vinter och Fotbollscupen.

Verksamhetsutskottet når du på (genom denna mail mailar du alla i utskottet).

Verksamhetsutskottet består av:

Ida Oscarsson (sammankallande)

Linnea Ahdenkari

Matilda Hellgren

Daniela Marović

Klara Gäfvert

Alexander Broberg Olsson

Liv af Donner