Internationella utskottet

Internationella utskottet ansvarar för att utveckla organisationens internationella verksamhet, parallellt med sex beståndsdelar varav dessa är: hälsa, genusrättvisa och jämställdhet, möjliggörande miljö, fred och försoning, hållbar försörjning, tro och lärande.

Är du intresserad av Internationella utskottet? Hör av dig till moc.l1575803101iamto1575803101h@gre1575803101bdnul1575803101.acce1575803101ber1575803101