Internationella utskottet

Internationella utskottet

Internationella utskottet har ansvar för att utveckla och skapa intresse kring SKUSS och Act Svenska kyrkan.

Utskottet genomför främst verksamhet genom intressegruppen Svenska Kyrkans Unga Global Generation (SKUGG), som alla som är intresserade av frågorna kan bli en del av. Verksamheten består i allt från att delta på klimatdemonstrationer till att uppmärksamma Act Svenska kyrkans julinsamling.

SKUGG hittar du genom deras grupp på facebook SKU -Global Generation

Internationella utskottet når du på (genom denna mail kontaktar du alla i utskottet).

Internationella utskottet består av:

Linnea Ahdenkari (sammankallande)

Madelene Engström

Nicole Oddbratt

Beata Gustafsson

Danielle Djupedal Larsson