Internationella utskottet

Internationella utskottet

Internationella utskottet har ansvar för att utveckla och skapa intresse kring SKUSS och Act Svenska kyrkan.

Internationella utskottet når du på iu@skuss.se (genom denna mail kontaktar du alla i utskottet).

Internationella utskottet består av:

Madelene Engström (sammankallande)
Beata Gustafsson
Isak Reisberg
Nicole Oddbratt
Lin Ahdenkari
Amanda Gidlöf