Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen väljs på Distriktsårsmötet och leder organisationen mellan årsmöten. Totalt sitter 13 i styrelsen. Ordförande väljs på 1 år, 4 ledamöter väljs på 2 år, 4 ledamöter väljs på 1 år och 4 ledamöter är kvarsittande sedan föregående årsmöte. Vice ordförande väljs bland ledamöterna.

De har återkommande möten och prioriterar vad organisationen ska satsa på. Styrelsen är dessutom arbetsgivare för kansliet.

Ordförande

Ludwig Andersson

Ålder: 22 år.
Lokalavdelning: Haninge.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

Vice ordförande

Amanda Ahlgren

Ålder: 21 år.
Lokalavdelning: Sankt Mikael – Michael’s Angels.
Bor i: Sandhamn (hemma är Huddinge).
Gör:
Jobbar inom restaurang och spenderar mycket tid med nära och kära.
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:
1 Johannesbrevet 3:18.

Ledamöter

Anton Nyman

Ålder: 24 år.
Lokalavdelning: Sollentuna.
Bor i: Roslagstull.
Gör:
Letar i nuläget efter jobb.
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:
Romarbrevet 12:15-18.

Ledamöter

Beata Gustafsson

Ålder: 22 år.
Lokalavdelning: L=KA i Sundbyberg.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

Anton Holmgren

Ålder: 21 år.
Lokalavdelning: Solna.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

Daniela Marovic

Ålder: 25 år.
Lokalavdelning: Skarpnäck – SKB.
Bor i: Tallkrogen.
Gör:
Njuter av livets unika stunder tillsammans med familj och vänner. Samtidigt som jag tycker om att sticka, måla och smått annat hemmafix i sällskap av min katt Disa. Tackar heller inte nej till en vistelse ute i naturen den sköna gröna.
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:
”Störst av allt är kärleken”.

Klara Gäfvert

Ålder: 21 år.
Lokalavdelning: Sankt Mikael – Michael’s Angels.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

Linnea Ahdenkari

Ålder: 20 år.
Lokalavdelning: Högalid.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

Dan Djupedal Larsson

Ålder: 17 år.
Lokalavdelning: Huddinge – The Holy Gang.
Bor i: Stuvsta.
Gör:
Studerar klassiskt piano på Lilla Akademiens Musikgymnasium samt är aktiv med att få alla lokalavdelningar i Huddinge pastorat att gå med i SKUSS.
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:
”Kärleken är tålig och mild… Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.” Första Korintierbrevet 13:4, 7-8.

Madelene Engström

Ålder: 16 år.
Lokalavdelning: Hammarby.
Bor i: Upplands Väsby
Gör:
Pluggar sambeteende i Uppsala och är mycket aktiv i min församling.
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:
”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort” Johannesevangeliet 6:37.

Nicole Oddbratt

Ålder: 18 år.
Lokalavdelning: L=ka i Sundbyberg.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

Ellen Lakey

Ålder: 20 år.
Lokalavdelning:
Solna.
Bor i:
Gör:
Kontaktavdelningar:
Bibelcitat:

 

Isak Reisberg

Ålder: 23 år.
Lokalavdelning: 
Skarpnäck.
Bor i: 

Gör: 

Kontaktlokalavdelningar:
Bibelcitat: 


Styrelsen nås på eller