Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (EU) har ansvar för att stötta styrelsen i det ekonomiska arbetet. De har ansvar för att ha löpande koll på ekonomin under verksamhetsåret och stötta projektgrupper och övriga styrelsen i budgetarbete.

Ekonomiutskottet når du på (genom denna mail mailar du alla i utskottet).

Ekonomiutskottet består av:

Madeleine Friberg Ahlm (sammankallande)

Ludwig Andersson

Daniel Kevesäter

Liv Af Donner

Amanda Ahlgren