Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (EU) har ansvar för att stötta styrelsen i det ekonomiska arbetet. De har ansvar för att ha löpande koll på ekonomin under verksamhetsåret och stötta projektgrupper och övriga styrelsen i budgetarbetet. 

Ekonomiutskottet når du på eu@skuss.se (genom denna mail mailar du alla i utskottet).

Ekonomiutskottet består av:

Klara Gäfvert (sammankallande)
Anton Nyman
Amanda Ahlgren,
Stefan Rickard,
Danielle Djupedal Larsson