Medlemskap

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga!

Att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga är utan kostnad. När du går med ställer du dig bakom vår idé och syfte. Idén lyder ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro”.

Syftet lyder: ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Bli medlem här!

Ditt medlemsskap gäller fram till kommande årsskifte, längst 365 dagar. Sedan är det dags att förnya ditt medlemsskap. Det kan du göra på flera sätt. Har du angett ett mobilnummer i din profil kommer du få ett SMS vid årets början som du kan svara på. Det kan också vara så att den registeransvariga i lokalavdelningen ber dig om en underskrift för förnyande av medlemsskap. Du kan alltid själv förnya ditt medlemskap genom att gå in på våra Medlemssidor. Du kan också fylla i denna blankett och skicka till oss. Medlemsblankett 2023

Förnya ditt medlemskap eller uppdatera din profil!

Du kan alltid logga in på medlemssidorna för att:
-Förnya ditt medlemsskap
-Uppdatera din profil med mejladress och mobilnummer
-Söka efter andra medlemmar
-Söka efter aktiviteter i hela landet
-Söka efter en ny lokalavdelning efter att du flyttat

Som medlem är du försäkrad genom föreningens olycksfallsförsäkring när du är med på en aktivitet som anordnas. Detta gäller oavsett om det är lokalavdelningen, distriktet eller riksförbundet som är arrangör.