Distriktsårsmöte 2022

Datum/Tid
2022 04 23
08:00 - 20:00

Kategorier


Välkomna till Distriktsårsmötet för 2022!

På årsmötet har medlemmarna makten.
2022 års Distriktsårsmöte kommer påverka och ta beslut om framtida verksamhet för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Vi kommer att välja en ny styrelse, valberedning och ombud till Riksårsmötet.

Vi kommer självklart att följa de rekommendationer som gäller just då, men vi planerar i nuläget för att genomföra ett fysiskt årsmöte.

När: 23 april 2022.
Var: Vallentuna, Mathiasgården, kyrkvägen 4.
Vad: Årsmöte för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift.

Här anmäler du dig!

Schema för dagen

Tiderna är preliminära
08:00 Incheckning
09:00 Årsmötesskola
09:15 Årsmötet öppnas
12:00 Lunch
13:00 Mässa
14:00 Årsmötet fortsätter
18:00 Tack och hejdå!

Ombudsfördelning

Här hittar du den preliminära ombudsfördelningen för lokalavdelningars ombud till distriktsårsmötet 2022. Att den är preliminär betyder att den kan uppdateras senare. Ombuden fördelas utifrån hur många medlemmar lokalavdelningen hade 2021, den preliminära uträkningen görs på siffror som kan uppdateras från förbundet under januari så därför kan även ombudsfördelningen behöva uppdateras senare under månaden. Detta är dock ovanligt och kan framförallt påverka lokalavdelningar som ligger precis under, eller över, ombudsgränser. Här kan du läsa mer om hur ombudsfördelningen görs.

Föredragningslista

Föredragningslista

Propositioner

Här hittar du distriktsstyrelsens förslag till beslut (propositioner) för årsmötet 2022.

Proposition 2022:1 – Husarö Lägerplats

Proposition 2022:2 – Verksamhetsplan för 2022-2023

Proposition 2022:3 – Budget 2022-2023 (uppdaterad 27/1)

 

Till distriktsstyrelsens proposition 2022:1 – Husarö Lägerplats har distriktsstyrelsen även förberett två stycken bilagor

Bilaga 1 till proposition 2022:1

Bilaga 2 till proposition 2022:1

Här hittar du också en sammanfattning av det underlag som legat till grund för proposition 2022:1

Husarö-dåtid-nutid-framtid

Motioner

Har du som medlem eller ni som lokalavdelning något förslag på förändringar, något som ni vill genomföra eller som saknas? Skriv in en motion eller flera! Vi behöver ha motionen hos oss senast den 2 april. Skicka den till motion[a]skuss.se eller Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, c/o Stockholms stift, Box 16306, 103 25 Stockholm.

Inkomna motioner med bilagor

Motion Rädda Husarö Dåm 2022

Bilaga 1 Motion Rädda Husarö Ekonomiska alternativ

Bilaga 2 Motion Rädda Husarö Förslag på sammarbetspartners

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar 2022 v.4