Friluftsutskottet

Friluftsutskottet ansvarar för att förvalta och utveckla organisationens friluftsliv samt lägerplatsen på Husarö. Det innebär att sköta om lägerplatsen, ta beslut om friluftsläger som hålls på Husarö och bedriva övrig friluftsverksamhet.

Är du intresserad av Friluftsutskottet? Hör av dig till  es.ss1560684048uks@e1560684048ngis1560684048