Under våren händer det en massa trevligt inom organisationen. Nedan finns en kort lista över aktuella datum.

3 mars 18:00-20:00


9 mars 9:00-ca 18:00


22-24 mars


7 april 18:00-20:00


20 april 8:00-ca 18:00


5 maj 18:00-20:00


27-30 juni

Mässa för unga vuxna


Styrelseutbildning


Ljuspunkt


Mässa för unga vuxna


Distriktsårsmöte


Mässa för unga vuxna


Husarö junior/minior