Samarbetsorganisationer

Stockholms stift

Samarbetet med Stockholms stift innebär att vi får ekonomiskt bistånd för vår verksamhet och lönebidrag för en av våra tjänster på kansliet. Just nu samarbetar vi kring 0-18-programmet som genomför ett antal aktiviteter under året. Syftet med 0-18-programmet är att främja församlingarna genom att:

– Barns och ungas särställning enligt kyrkoordningen kommer till uttryck.
– Barn och unga blir delaktiga och får utrymme för sina tros- och livsfrågor.
– Barn och unga känner till vad Svenska kyrkan står för och erbjuds dop.

Tillsammans genomför vi ledarutbildningar och deltar på varandras arrangemang.

Svenska kyrkans internationella arbete i Stockholms stift

Svenska kyrkans internationella arbete i Stockholms stift är en förening inom Svenska kyrkan som har till uppgift att främja och stödja det internationella arbetet i stiftet genom samverkan på församlings-, stifts- samt nationell nivå. Medlemmar i föreningen är församlingarnas internationella ombud.

Sedan ett antal år tillbaka har Svenska Kyrkans Unga i Stockholm möjligheten att utse en ledamot samt en adjunkt till föreningens styrelse.

Sensus
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplever och gemenskap och har ett brett utbud av kurser och utbildningar.

Vi samarbetar med Sensus studieförbund kring bland annat våra ledarutbildningar. De medverkar bland annat på Ledarutbildningen Grogrund.

Sigtuna folkhögskola

Svenska Kyrkans Unga är en av huvudmännen som äger Sigtuna folkhögskola, och därför har vi möjlighet att genomföra kurser och utbildningar där. Sigtuna folkhögskolas främsta kompetensområden är idealitet, globala perspektiv, möte, kultur och samhälle samt pedagogisk fortbildning.