Lokalavdelningar

Desto fler medlemmar i er lokalavdelning – desto fler möjligheter att göra det ni vill göra!
Och vilka kan bli medlemmar? Enkelt – Alla kan bli medlemar!

Ja, alla som gillar er lokalavdelning kan faktiskt bli medlemmar, och det är gratis att bli medlem.

För varje ny registrerad medlem som är mellan 0-30 år får lokalavdelningen ytterligare 10 kronor i bidrag, utöver det grundläggande bidraget på 1 200 kr, från Svenska Kyrkans Unga. Dessa pengarna bestämmer ni i lokalavdelningen själva över.

Medlemmar kan alltså vara alla de som på något sätt rörs av er verksamhet. Det kan till exempel vara personer ni känner, andra grupper i församlingen, föräldrar eller ledare.

Hur gör jag?

Alla lokalavdelningar har en profil och inloggning i vårt medlemssystem Medlemssidorna. På Medlemssidorna hittar du/ni enkla verktyg för att registrera nya medlemmar. Till exempel:

  • Onlinelänk: Genom Medlemssidorna registrerar sig medlemmar. Via länken kan personer själva fylla i sina uppgifter och bli medlemmar, vilket sparar en massa tid.
  • Manuell inmatning: Registeransvarig matar själv in medlemmarnas uppgifter direkt i Medlemssidorna, utifrån medlemsblanketten. Skriv ut medlemsblanketten och dela ut den för påskrift/underskrift. Ta sedan in blanketten och registrera på Medlemssidorna. Observera att medlemsblanketter måste sparas i 5 år, gör en pärm eller mapp.
  • Listmall: Registeransvarig kan också ladda ner den förnyelselista som finns på Medlemssidorna och få en lista över de som var medlemmar förra året. Klicka på ”Generera förnyelselista” när du är inloggad i admin-sidorna, så kan du skriva ut listan. Varje person skriver sedan under bredvid sitt namn. Även denna lista ska sparas i 5 år.

 

Kom ihåg! Alla medlemmar måste veta om att de går med i er lokalavdelning.
Ni kan inte skriva upp någon utan att de godkänner det.

Har du några frågor om medlemsrekrytering eller Medlemssidorna? Kontakta kansliet.