Lokalavdelningar

Just nu har Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 42 lokalavdelningar, utspridda i hela Stockholmsområdet. En lista på alla våra lokalavdelningar hittar du här.

Kontaktpersoner

Varje lokalavdelning har en kontaktperson i distriktsstyrelsen som är där som ett bollplank och stöttning när behov finns. Kontaktpersonen kommer gärna ut och träffar lokalavdelningen några gånger under året. Här hittar du vem i DS som är kontaktperson till vilken lokalavdelning.

Stöd till lokalavdelningen

Behöver er lokalavdelning stöd med utbildningar i demokrati eller styrelsearbete? Eller är det lite struligt med relationerna med er församling? Eller vill ni ha nån att bolla med hur man gör en bra budget eller planerar en verksamhet? Hör av er till info@skuss.se så ser vi till att hjälpa och stötta er så mycket vi bara kan!

Mer information om de utbildningar vi kan hjälpa till med finns här.

Kommunikation och grafisk profil         

Vill ni ha en egen SKUSS logga med lokalavdelningens namn på eller ytterligare info om vår grafiska profil och de färger och typsnitt vi använder oss av?

Hör av er till kansliet, kansliet@skuss.se så hjälper de till!

För dig som är helt ny:

Vad är en lokalavdelning?

En lokalavdelning är en grupp barn och unga som väljer att gå ihop och organisera sig inom Svenska Kyrkans Unga. En lokalavdelning kan startas bland annat för att man vill organisera sig för att kunna påverka mer i sin församling, ha en mötesplats som man själv kan bestämma över eller för att man vill delta på distriktets arrangemang.

Ofta är lokalavdelningen knuten till en församling, men det behöver den inte vara!

Varje lokalavdelning får 1500 kr i bidrag varje år, utöver detta får ni 15 kr per ny registrerad medlem per år. Dessa pengar bestämmer ni i lokalavdelningen själva över.

För att bli en lokalavdelning behöver man vara minst 5 medlemmar under 30 år, ha 2 kontaktpersoner och 1 registeransvarig (och av de tre rollerna behöver minst en vara under 30år).

Vem kan bli medlem i vår lokalavdelning?

Vem som helst kan bli medlem, men det viktiga är att ni som är aktiva är det. Man behöver inte bo i närområdet, eller tillhöra samma församling som lokalavdelningen för att bli medlem. Är man under 30 år blir man medlem och har rösträtt på årsmötet, är man över 30 år blir man vuxenmedlem då har man inte rösträtt.

Medlem blir man här, och där finns också vårt medlemssystem där de som är kontaktpersoner och registeransvariga i lokalavdelningen kan administrera lokalavdelningen.

Hur gör vi om vi vill starta en lokalavdelning?

Jippiiee! Vad roligt!

Antingen så hör ni av er till info@skuss.se så kan vi komma ut när det passar er och hjälper er starta upp, eller så hittar ni information här om hur ni gör det själva.

Behöver man göra nåt sen för att fortsätta vara en lokalavdelning, eller är vi klara nu?

Lite behöver ni göra varje år för att fortsätta vara en lokalavdelning, men det är inte så mycket.

Till årsskiftet varje år behöver ni se till att ni fortfarande är minst fem medlemmar under 30 år, och att ni har kontaktpersoner och registeransvarig registrerade på medlemssidorna.

Till mars varje år behöver ni berätta på medlemssidorna om den verksamhet som ni gjort under det förra året, och ha genomfört ett årsmöte och laddat upp årsmötesprotokollet.Desto fler medlemmar i er lokalavdelning – desto fler möjligheter att göra det ni vill göra!
Och vilka kan bli medlemmar? Enkelt – Alla kan bli medlemar!

Ja, alla som gillar er lokalavdelning kan faktiskt bli medlemmar, och det är gratis att bli medlem. Det enda som kostar är stödmedlemskap, det är ett aktivt val som alla – oavsett ålder – kan göra. Då ger man 500 kr per år, varav 300 kr går till valfri lokalavdelning .

För varje ny registrerad medlem som är mellan 0-30 år får lokalavdelningen ytterligare 10 kronor i bidrag, utöver det grundläggande bidraget på 1 200 kr, från Svenska Kyrkans Unga. Dessa pengarna bestämmer ni i lokalavdelningen själva över.

Medlemmar kan alltså vara alla de som på något sätt rörs av er verksamhet. Det kan till exempel vara personer ni känner, andra grupper i församlingen, föräldrar eller ledare.

Hur gör jag?

Alla lokalavdelningar har en profil och inloggning i vårt medlemssystem Medlemssidorna. På Medlemssidorna hittar du/ni enkla verktyg för att registrera nya medlemmar. Till exempel:

  • Onlinelänk: Genom Medlemssidorna registrerar sig medlemmar. Via länken kan personer själva fylla i sina uppgifter och bli medlemmar, vilket sparar en massa tid.
  • Manuell inmatning: Registeransvarig matar själv in medlemmarnas uppgifter direkt i Medlemssidorna, utifrån medlemsblanketten. Skriv ut medlemsblanketten och dela ut den för påskrift/underskrift. Ta sedan in blanketten och registrera på Medlemssidorna. Observera att medlemsblanketter måste sparas i 5 år, gör en pärm eller mapp. Den som tycker blanketter är smidigt men läskigt kan även skicka in de till förbundskansliet (Scanna även blanketterna, ifall de försvinner i posten).
  • Listmall: Registeransvarig kan också ladda ner den förnyelselista som finns på Medlemssidorna och få en lista över de som var medlemmar förra året. Klicka på ”Generera förnyelselista” när du är inloggad i admin-sidorna, så kan du skriva ut listan. Varje person skriver sedan under bredvid sitt namn. Även denna lista ska sparas i 5 år.

Kom ihåg! Alla medlemmar måste veta om att de går med i er lokalavdelning. Ni kan inte skriva upp någon utan att de godkänner det.

Har du några frågor om medlemsrekrytering eller Medlemssidorna? Kontakta kansliet.