Lokalavdelningar

Desto fler medlemmar i er lokalavdelning – desto fler möjligheter att göra det ni vill göra!
Och vilka kan bli medlemmar? Enkelt – Alla kan bli medlemar!

Ja, alla som gillar er lokalavdelning kan faktiskt bli medlemmar, och det är gratis att bli medlem. Det enda som kostar är stödmedlemskap, det är ett aktivt val som alla – oavsett ålder – kan göra. Då ger man 500 kr per år, varav 300 kr går till valfri lokalavdelning .

För varje ny registrerad medlem som är mellan 0-30 år får lokalavdelningen ytterligare 10 kronor i bidrag, utöver det grundläggande bidraget på 1 200 kr, från Svenska Kyrkans Unga. Dessa pengarna bestämmer ni i lokalavdelningen själva över.

Medlemmar kan alltså vara alla de som på något sätt rörs av er verksamhet. Det kan till exempel vara personer ni känner, andra grupper i församlingen, föräldrar eller ledare.

Hur gör jag?

Alla lokalavdelningar har en profil och inloggning i vårt medlemssystem Medlemssidorna. På Medlemssidorna hittar du/ni enkla verktyg för att registrera nya medlemmar. Till exempel:

  • Onlinelänk: Genom Medlemssidorna registrerar sig medlemmar. Via länken kan personer själva fylla i sina uppgifter och bli medlemmar, vilket sparar en massa tid.
  • Manuell inmatning: Registeransvarig matar själv in medlemmarnas uppgifter direkt i Medlemssidorna, utifrån medlemsblanketten. Skriv ut medlemsblanketten och dela ut den för påskrift/underskrift. Ta sedan in blanketten och registrera på Medlemssidorna. Observera att medlemsblanketter måste sparas i 5 år, gör en pärm eller mapp. Den som tycker blanketter är smidigt men läskigt kan även skicka in de till förbundskansliet (Scanna även blanketterna, ifall de försvinner i posten).
  • Listmall: Registeransvarig kan också ladda ner den förnyelselista som finns på Medlemssidorna och få en lista över de som var medlemmar förra året. Klicka på ”Generera förnyelselista” när du är inloggad i admin-sidorna, så kan du skriva ut listan. Varje person skriver sedan under bredvid sitt namn. Även denna lista ska sparas i 5 år.

Kom ihåg! Alla medlemmar måste veta om att de går med i er lokalavdelning.
Ni kan inte skriva upp någon utan att de godkänner det.

Har du några frågor om medlemsrekrytering eller Medlemssidorna? Kontakta kansliet.