Kyrkovalet 2021

Vad är kyrkovalet?

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Är det första gången du ska rösta i kyrkovalet? Titta gärna på denna film som förklarar hur kyrkovalet och bestämmandet i Svenska kyrkan fungerar. 

Hur kan jag vara med och påverka?

Barn och ungas röster är viktiga – för hela Svenska kyrkan. Du som ung har möjlighet att påverka på flera olika sätt. 

  • Ställ upp som förtroendevald.
  • Prata om kyrkovalet i din lokalavdelning och uppmana alla som fyllt 16 år att rösta. 
  • Rösta själv! 

Vilka kan jag rösta på?

Nedan kan du läsa lite mer de olika nomineringsgrupperna. Där har vi samlat kontaktuppgifter till de nomineringsgrupper som är aktiva i Stockholms stift, samt bett de 4 största nomineringsgrupperna att svara på två frågor. 


Politiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK)

Kontaktperson
Lars Jakobsson, lars.jakobsson@telia.com
Här hittar du POSK hemsida och FB-sida.

Varför vill ni ha unga på listan?
Vi, POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan vill ha representanter från alla åldersgrupper och inte minst unga som är vår och kyrkans framtid! Det är viktigt med en bred upptagningsyta för att kunna spegla och hantera kyrkans olika verksamheter och frågor.

Vad är era hjärtefrågor i kyrkan?
Våra hjärtefrågor är kyrkobesökarnas och verksamhetsdeltagarnas behov och trosfrågor. Eftersom vi alla kristna har sänts ut av Jesus Kristus att sprida evangeliet, döpa, undervisa och ta hand om våra medmänniskor (diakoni) så är detta våra viktigaste frågor. Att kyrkan skall vara partipolitiskt obunden är förstås också väldigt viktigt för oss!

Centerpartiet i Svenska Kyrkan

Kontaktperson
Daniel Sunesson, daniel.sunesson@centerpartiet.se
Här hittar du Centerpartiet i Svenska kyrkans hemsida och FB-sida.

Varför vill ni ha unga på listan?
– De ungas röster och erfarenheter är viktiga för kyrkans nutid och framtid.
– De unga är en del av kyrkans mångfald, vilket bör avspeglas bland de förtroendevalda.
– De unga bidrar med viktiga perspektiv och synpunkter på verksamhet och ekonomi.

Vad är era hjärtefrågor i kyrkan?
Människans olikheter är en rikedom. Svenska kyrkan ska vara öppen för alla och därför också finnas för de utsatta, ensamma och de på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter. En annan viktig fråga för oss är kyrkans hållbarhetsarbete. En fossilfri kyrka 2030 är målet. Kyrkan måste ge hopp om framtiden och visa vägen. Vi vill också att beslut ska fattas så nära människor som möjligt vilket stärker det lokala engagemanget och den lokala församlingen.

Socialdemokrater i Svenska Kyrkan

Kontaktperson
Daniel Lindblom,daniel.lindblom@socialdemokraterna.se
Här hittar du Socialdemokrater i Svenska Kyrkans hemsida och FB-sida.

Varför vill ni ha unga på listan?
Ungt deltagande är viktigt av flera anledningar. Kyrkan så som vi känner den är en öppen folkkyrka som finns för alla i deras vardag och det gäller såklart unga. Det är viktigt för kyrkan hela tiden ska hänga med och utvecklas för unga av unga, genom kyrkan, inte bara för unga. Därför har vi socialdemokrater bland annat en regel om att personer under 35 ska utgöra 25% av namnen på våra listor som vi ställer upp till val med. Till sist är vi såklart stolta över att de senaste två mandatperioderna haft de yngsta ledamöterna i kyrkomötet. 

Vad är era hjärtefrågor i kyrkan?
Socialdemokratin värnar om den öppna folkkyrkan. Det betyder en bred pallet av olika förslag och ingångar för hur vi tillsammans kan utveckla Svenska kyrkan. Vi socialdemokrater har som hjärtefråga ett tillgängligt kulturliv där unga kan delta aktivt. För att göra det tillgängligt behöver vi göra verksamheten kostnadsfri för unga. En annan hjärtefråga är att vi  behöver ställa om kyrkans verksamhet till att bli mer hållbar för att värna om vårt klimat och vår miljö. Här kan verkligen kyrkan blir en ännu bättre aktör och ta en ännu större roll vår miljö och vårt klimat. 

Borgerligt Alternativ

Kontaktperson
Hans Ulvebrand, telefonnummer: 0725989899
Här hittar du Borgerligt Alternativs hemsida och FB-sida.

Varför vill ni ha unga på listan?
Alla behövs unga , medelålders och äldre. Det är viktigt för gemenskapens och dynamikens skull i en kyrklig miljö. Vi behöver lyssna på varandra över generationsgränserna och ibland utmanas av varandra.

Vad är era hjärtefrågor i kyrkan?
En viktig sak för BA är att börja i innehållet. Låt innehållet visa på vad slags administration och struktur som behövs så att den administrativa kostymen passar och inte blir för stor eller är felsydd i relation till innehållet. Stiftsstyrelsen ska med varsamhet hantera eventuella behov av sammanläggningar. Berörda församlingars inställning måste alltid beaktas och tas på allvar.
BA vill att Svenska kyrkan i Stockholms stift ska präglas av. ”Vi frihet fick att bo där gå och komma säga ja och säga nej”(psalm289) En del av oss vill vara med i en regelbunden gemenskap. Andra vill komma och gå, vill ha symbolgemenskap med kyrkan, t.ex vid livsviktiga stunder – dop, konfirmation, vigsel och begravningar. Viktiga händelser i människors liv är viktig för kyrkan. BA anser det är viktigt att medvetandegöra för människor att de genom sin tillhörighet genom kyrkoavgiften bidrar till ett omfattande socialt arbete i samhället. I varje församling ska varje enskild person tas på allvar med sina livsfunderingar. BA vill vara med och stödja arbetet i församlingarna med fördjupning i den kristna tron som har relevans för människor i deras vardag.

Fria liberaler i Svenska kyrkan

Kontaktperson
Margareta Herthelius, hertheliusmargaretha@gmail.com
Här hittar du Fria liberaler i Svenska kyrkans hemsida och FB-sida.

Frimodig kyrka

Kontaktperson
Maria Ringdahl, maria.u.ringdahl@gmail.com
Här hittar du Frimodig kyrkas hemsida och FB-sida.

Öppen Kyrka – En kyrka för alla

Kontaktperson
Charlotte (Lotta) Haggren, lotta2211@hotmail.com
Här hittar du Öppen Kyrka – En kyrka för alla hemsida och FB-sida.

Kristdemokrater för en levande kyrka

Kontaktperson
Kerstin Rossipal, kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se
Här hittar du Kristdemokrater för en levande kyrkas hemsida och FB-sida.

Miljöpartister i Svenska Kyrkan

Kontaktperson
Anders Rålin, anders.ralin@mp.se
Här hittar du Miljöpartister i Svenska Kyrkans hemsida och FB-sida.

Vänstern i Svenska Kyrkan

Kontaktperson
Britt Björneke,britt_bjorneke@hotmail.com 
Här hittar du Vänstern i Svenska Kyrkans hemsida och FB-sida.

Gröna kristna

Kontakta dem via Gröna kristnas hemsida eller FB-sida.

SD Svenska kyrkan

Kontaktperson
Arnold Boström, arnold.bostrom@svenskakyrkan.se Här hittar du SD Svenska kyrkans FB-sida


Läs mer här 

På Svenska kyrkans hemsida finns mer information om kyrkovalet, läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval


Hur gör jag för att bli förtroendevald?

I Svenska Kyrkan har vi nomineringsgrupper, de fungerar lite som partier fungerar i riksdagsvalet. För att blir förtroendevald i Svenska Kyrkan behöver du vara med i en nomineringsgrupp.

Du som är 18 år eller äldre har möjlighet att bli nominerad till en plats i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige eller kyrkomötet. Om du blir invald har du det uppdraget en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Men låt inte den långa mandatperioden vara avskräckande, skulle du inte kunna sitta kvar hela tiden går det att välja in en ersättare. 

För att bli nominerad behöver du:

  • Tillhöra Svenska kyrkan
  • Vara döpt, eller ha varit förtroendevald för Svenska Kyrkan vid ett tidigare tillfälle
  • Ha fyllt 18 år senast på valdagen 
  • Vara kyrkobokförd i den församling eller stift du vill bli förtroendevald i

Läs mer om de olika nomineringsgrupperna och ta kontakt med den grupp som du vill tillhöra. De flesta nomineringsgrupper bestämmer under vintern 2020/2021 vilka de kommer att nominera. Ovanför finns kontaktuppgifterna till de olika nomineringsgrupperna i Stockholms stift samt mer information om de 4 största nomineringsgrupperna.