Riksårsmötet 2019

Datum/Tid
2019 08 08 - 2019 08 11
00:00

Plats
Hallunda

Kategorier


Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2019 äger Riksårsmötet rum på Folkets hus i Hallunda centrum söder om Stockholm, i Stockholms distrikt, den 8-11 augusti. I år har Stockholms distrikt plats för att skicka 22 stycken ombud som valdes på Distriktsårsmötet i våras.

Är du vald som ombud eller ersättare och har frågor om Riksårsmötet? Läs mer om RÅM här eller kontakta kansliet på info@skuss.se