Kväll för tillgänglighetspolicyn

Datum/Tid
2023 09 19
18:00 - 20:00

Plats
Stockholms stiftskansli

Kategorier


En stor del av styrelsens arbete handlar om att uppdatera och redigera de policys och riktlinjer som styr organisationens arbete.

För tillfället arbetar organisationsutskottet med vår tillgänglighetspolicy. Som en del av det arbetet vill vi ta in åsikter och tankar från er medlemmar.

Därför bjuder vi kvällen den 19 september in till fika och snack om tillgänglighetspolicyn.
Ingen anmälan behövs!