Fördjupningskväll för unga ledare

Datum/Tid
2019 12 02
18:00 - 20:00

Plats
Sensus Studieförbund

Kategorier Inga Kategorier


Den här kvällen riktar sig till dig som är ung ledare, aktiv i lokalavdelning eller församling och vill fördjupa ditt ledarskap.

Temat för kvällen är ”Att växa som människa – Norm och värdering”. Att ha ett ledaruppdrag är något en gör tillsammans med andra. Som ledare har en inte bara hand om aktiviteter eller praktiska göromål, utan det handlar lika mycket om att skapa ett sammanhang och en gruppkultur. De allra flesta av oss har erfarenheter av sammanhang där en känner sig välkommen och trygg, och av sammanhang som inte alls ger de känslorna.

Denna kväll arbetar vi med att utmana oss själva med det ibland obekväma temat kring normer och värderingar. Vilken kultur och vilka normer förstärker vi i vårt arbete? Hur skapar vi trygga och välkomnande rum för fler?

Anmälan till det sista tillfället den 2 december hittar du här. 

Under hösten arrangerar SKUSS, Stockholms stift och Sensus tre gratis fördjupningskvällar för dig som ung ledare.