Ekumeniskt ungdomsmöte

Datum/Tid
2017 10 28
09:00 - 19:30

Kategorier


Ärkebiskopen har tagit ett initiativ till ett ekumeniskt ungdomsmöte den 28 oktober i Uppsala, i samband med reformationsveckan. Arrangörer är Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift och Uppsala stift, samt motsvarande distrikt i Sveriges Unga Katoliker. Dagen hålls lördagen den 28 oktober – och avslutas med en ekumenisk aftonbön (vesper) i Uppsala domkyrka.
Anmälan är stängd.