Distriktsstyrelsemöte 9

Datum/Tid
2023 01 15
00:00

Kategorier Inga Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt nionde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till kansliet@skuss.se eller ordforande@skuss.se

Observera att just detta möte sker under distriktsstyrelsens propositionshelg och kommer därför inte att vara i Nikolaisalen eller stiftskansliet. Tid är inte bestämd ännu.