Distriktsstyrelsemöte 8

Datum/Tid
2023 12 16
09:00 - 17:30

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt åttonde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till kansliet@skuss.se eller ordforande@skuss.se