Distriktsstyrelsemöte 8

Datum/Tid
2023 11 15
17:30 - 21:00

Kategorier


Distriktsstyrelsen har sitt åttonde möte för detta verksamhetsår.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten. Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till kansliet@skuss.se eller ordforande@skuss.se