Distriktsstyrelsemöte 8

Datum/Tid
2022 12 10
18:00 - 21:00

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt åttonde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till kansliet@skuss.se eller ordforande@skuss.se

Plats för mötet är ännu inte bestämd och tiden kan komma att ändras.