Distriktsstyrelsemöte 2

Datum/Tid
2021 05 23
13:00 - 15:00

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt andra möte för det här verksamhetsåret.
Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.
Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till kansliet@skuss.se eller ordforande@skuss.se.