Distriktsstyrelsemöte 12

Datum/Tid
2024 04 10
18:00 - 21:00

Plats
Stockholms stiftskansli

Kategorier


Välkommen på årets sista Distriktsstyrelsemöte 12!

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.
Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till kansliet@skuss.se eller ordforande@skuss.se.