Tillsammans är vi Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift! Alla medlemmar som vill har möjlighet att engagera sig och finns med i den verksamhet som distriktet gör. Det finns flera olika uppdrag du som medlem kan ha.

Just nu letar vi efter:

PRESIDIUM TILL DISTRIKTSÅRSMÖTET
Den 21-22 april har vi Distriktsårsmöte (DÅM) och vi behöver ha två ordförande som leder mötet och två sekreterare som skriver ner vad årsmötet beslutar. För att vara presidium behöver du vara medlem i Svenska Kyrkans Unga, du får gärna ha tidigare erfarenhet, men det ingår en förträff där vi kommer att gå igenom uppgifterna.

För mer information om uppdraget eller intresseanmälan, mejla es.ss1521392268uks@n1521392268egnin1521392268dereb1521392268lav1521392268

 

EN NY DISTRIKTSSTYRELSE
På Distriktsårsmötet kommer det att väljas nya ledamöter till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen (DS) har det övergripande ansvaret för verksamhet och budget mellan årsmöten. Distriktsstyrelsen träffas omkring en gång i månaden för att ta beslut i diverse frågor och prioritera vad organisationen ska satsa på. Det är DS som ser till så våra arrangemang planeras och genomförs, har koll på ekonomin, är arbetsgivare för kansliet m.m.

För mer information om uppdraget eller intresseanmälan, mejla es.ss1521392268uks@n1521392268egnin1521392268dereb1521392268lav1521392268

 

OMBUD TILL RIKSÅRSMÖTET
Den 2-5 augusti har Svenska Kyrkans Unga årsmöte i Hässleholm. Då samlas ombud från hela landet för att diskutera och ta beslut om organisationens framtid. Ombud på Riksårsmötet (RÅM) representerar Stockholms distrikt, oavsett vilken lokalavdelning man kommer ifrån. Vi står för din resa och eventuellt boende.

För mer information om uppdraget eller intresseanmälan, mejla es.ss1521392268uks@n1521392268egnin1521392268dereb1521392268lav1521392268

 

OMBUD TILL DE UNGAS KYRKOMÖTE

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ Kyrkomötet vad barn och unga tycker. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare, som är utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt, och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet. De Ungas Kyrkomöte är den 29-30 september i Uppsala, med ett avslutande forum den 1 oktober. Vi står för din resa och eventuellt boende.

För mer information om uppdraget eller intresseanmälan, mejla es.ss1521392268uks@n1521392268egnin1521392268dereb1521392268lav1521392268