Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift följer det rådande läget kring  COVID -19 och tar löpande beslut kring vilka arrangemang som vi kommer att genomföra och vilka arrangemang som ställs in. 

Vi uppmanar att alla som själva känner av förkylningssymtom, stannar hemma från våra arrangemang. 

Här ser du en lista på vilka aktiveteter som inte kommer att genomföras de planerade datumen. Listan uppdateras kontinuerligt. 

  • Ljuspunkt Vinter 20-22 mars – INSTÄLLT
  • Motionsskrivarkväll 26 mars – INSTÄLLT
  • Fördjupningskvällar för unga ledare 31 mars och 7 maj – INSTÄLLT
  • LO-samling 1 april – INSTÄLLT
  • Mässa för Unga Vuxna 5 april – INSTÄLLT 

Här kan du läsa mer om regeringens beslut och myndigheternas rekommendationer: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Läs mer på Svenska Kyrkans Ungas hemsida: 
https://svenskakyrkansunga.se/press/svenska-kyrkans-unga-om-coronaviruset/

Har du några frågor kring eller funderingar? Skicka din fråga till es.ss1585384651uks@t1585384651eilsn1585384651ak1585384651