Är du intresserad av att vara med och bidra till att Stockholms stifts biskop Andreas Holmberg får en större insyn i frågor som rör barn och ungas verklighet, frågor och utmaningar? Eller känner du någon som du tror skulle passa för uppdraget? 

I höst bjuder biskop Andreas in till ett barn och ungdomsråd, en grupp barn och unga som kommer träffa biskopen vid några tillfällen under ett år för att ge honom inblick i vad som är viktigt för barn och unga i vårt stift. Här kan du läsa mer om rådet och nominera.