Styrelsemöte

Cirka en gång per månad träffas styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Stockholm, även kallad distriktsstyrelsen eller DS.

Vill du som medlem delta på ett styrelsemöte? Hör av dig till ordförande på es.ss1566472408uks@e1566472408dnaro1566472408fdro1566472408

Kommande evenemang