Styrelsemöte

Cirka en gång per månad träffas styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Stockholm, även kallad distriktsstyrelsen eller DS.

Vill du som medlem delta på ett styrelsemöte? Hör av dig till ordförande på es.ss1571597323uks@e1571597323dnaro1571597323fdro1571597323

Kommande evenemang