Distriktsstyrelsemöte 9

Datum/Tid
2020 01 19
13:00 - 15:00

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt femte möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1575803114uks@t1575803114eilsn1575803114ak1575803114 eller es.ss1575803114uks@e1575803114dnaro1575803114fdro1575803114

Observera att just detta möte sker under distriktsstyrelsens propositionshelg och kommer därför inte att vara på Skolhuset. Tiden är även preliminär.