Distriktsstyrelsemöte 9

Datum/Tid
2020 01 19
13:00 - 15:00

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt femte möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1571599009uks@t1571599009eilsn1571599009ak1571599009 eller es.ss1571599009uks@e1571599009dnaro1571599009fdro1571599009

Observera att just detta möte sker under distriktsstyrelsens propositionshelg och kommer därför inte att vara på Skolhuset. Tiden är även preliminär.