Distriktsstyrelsemöte 9

Datum/Tid
2020 01 19
13:00 - 15:00

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt femte möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1566474049uks@t1566474049eilsn1566474049ak1566474049 eller es.ss1566474049uks@e1566474049dnaro1566474049fdro1566474049

Observera att just detta möte sker under distriktsstyrelsens propositionshelg och kommer därför inte att vara på Skolhuset. Tiden är även preliminär.