Distriktsstyrelsemöte 7

Datum/Tid
2019 11 12
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt sjunde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1571601353uks@t1571601353eilsn1571601353ak1571601353 eller es.ss1571601353uks@e1571601353dnaro1571601353fdro1571601353