Distriktsstyrelsemöte 7

Datum/Tid
2019 11 12
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt sjunde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1566476461uks@t1566476461eilsn1566476461ak1566476461 eller es.ss1566476461uks@e1566476461dnaro1566476461fdro1566476461