Distriktsstyrelsemöte 5

Datum/Tid
2019 09 26
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt femte möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1566476578uks@t1566476578eilsn1566476578ak1566476578 eller es.ss1566476578uks@e1566476578dnaro1566476578fdro1566476578