Distriktsstyrelsemöte 5

Datum/Tid
2019 09 26
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt femte möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1571601476uks@t1571601476eilsn1571601476ak1571601476 eller es.ss1571601476uks@e1571601476dnaro1571601476fdro1571601476