Distriktsstyrelsemöte 4

Datum/Tid
2019 08 29
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt fjärde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1566473371uks@t1566473371eilsn1566473371ak1566473371 eller es.ss1566473371uks@e1566473371dnaro1566473371fdro1566473371