Distriktsstyrelsemöte 12

Datum/Tid
2020 04 09
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt tolfte möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1585383946uks@t1585383946eilsn1585383946ak1585383946 eller es.ss1585383946uks@e1585383946dnaro1585383946fdro1585383946

Observera att detta möte är preliminärt inbokat på detta datum, om datumet ändras kommer uppdatering att ske under vintern.